Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rupsje

Nooitgenoeg

Dagindeling

Openingsuren

 Babygebaren 

Boekstart    

   Tarieven     

Kinderdagopvang Rupsje Nooitgenoeg

De vijf speerpunten in het pedagogisch beleid van Het Rupsje zijn:


1.Alles Kids: Wij zorgen er voor, dat de kinderen het

naar hun zin hebben bij ons en dat zij met een

plezierig gevoel op iedere dag bij ons terug kijken;

2. Samen en Alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek

om kinderen uit te dagen en zorgen er tegelijkertijd voor

ieder individueel kind echt te leren kennen;

3. Geborgenheid en Veiligheid: Wij zorgen er voor,

dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd,

gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons;

4. Ontwikkeling naar Zelfstandigheid: Wij motiveren

en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en

sociale kwaliteiten op hun eigen unieke wijze,

in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen;

5. Normen en Waarden: Wij stellen de kinderen in

de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur

van onze samenleving, eigen te maken;


Het volledige pedagogisch beleidsplan ligt ten inzage op het kindercentrum, vraag hier naar.