Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rupsje

Nooitgenoeg

Brengen en halen beleid

Ziektebeleid

Maaltijden

Luiers, flesvoeding, tandenborstel en dieetvoeding.

Uitstapjes

   Uren doorgeven   

Opzeggen

Pedagogisch beleid:

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal.

Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en

ontwikkeltempo.

Om zich te kunnen ontwikkelen, heeft een kind

verzorging, geborgenheid, en uitdaging nodig.

Het Rupsje wil kinderen helpen zich te ontwikkelen

tot zelfstandige personen, die hun eigen keuzes kunnen maken.

Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat de kinderen

het naar hun zin hebben bij Het Rupsje en zichzelf

kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!


Geef ze de vijf

Iedere dag geven wij de kinderen ‘de vijf’. Wij bedoelen hiermee, dat wij werken vanuit vijf speerpunten en dit in de praktijk brengen met behulp van vijf pedagogische middelen.


De vijf speerpunten in het pedagogisch beleid van Het Rupsje zijn:

1.Alles Kids: Wij zorgen er voor, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij ons en dat zij met een

plezierig gevoel op iedere dag bij ons terug kijken;

2. Samen en Alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er tegelijkertijd voor ieder individueel kind echt te leren kennen;

3. Geborgenheid en Veiligheid: Wij zorgen er voor, dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons;

4. Ontwikkeling naar Zelfstandigheid: Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en sociale kwaliteiten op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen;

5. Normen en Waarden: Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur van onze samenleving, eigen te maken;


Het volledige pedagogisch beleidsplan ligt ten inzage op het kindercentrum, vraag hier naar.