Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rupsje

Nooitgenoeg

Ziektebeleid:

Wij verzoeken u geen ziek kind naar ‘Rupsje Nooitgenoeg’ te brengen. Kinderen met koorts, stijgende binnen een uur en hoger dan 38.5 graden. Kinderen met waterpokken kunnen ‘Rupsje Nooitgenoeg niet bezoeken. Als de blaasjes zijn ingedroogd mag het kind weer komen. Indien uw kind vanwege ziekte niet komt, vragen wij dit zo spoedig mogelijk aan ‘Rupsje Nooitgenoeg’ te melden. Er dient altijd iemand bereikbaar te zijn die uw kind kan komen ophalen, in geval het op school of tijdens zijn/haar verblijf bij ‘Rupsje Nooitgenoeg’ ziek wordt. Wanneer uw kind ziek wordt tijdens schooluren, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan ons. Indien er bij ‘Rupsje Nooitgenoeg’ melding wordt gedaan door de school, dan zullen wij uw kind van school halen en contact met u opnemen om uw kind vervolgens op te halen.

Medicijnen worden alleen toegediend na overleg met de pedagogisch medewerkers.

U dient hiervoor een formulier toediening medicijnen in te vullen en te ondertekenen.


Het formulier kunt u hier downloaden:

Toestemming toediening medicijnen